010 226 16 60 info@your-care.nl

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Your Care, haar producten en diensten en over aanverwante onderwerpen. 
Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit zelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. Your Careaanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Your Care behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

Privacy

Your Care respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat er snel een afspraak ingepland kan worden om samen uw situatie te inventariseren om u zo juist mogelijke te adviseren over uw aanvraag.

010 226 16 60

Bel voor meer informatie

Contactformulier

Vul het contactformulier in voor je vragen/opmerkingen