010 226 16 60 info@your-care.nl

Missie en visie

Your Care is een kleinschalig dynamische organisatie met veel enthousiasme en ambitie. Your Care wilt dat cliënten mede door onze hulp en diensten, hun eigen levensstijl kunnen behouden waarbij  ze zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk in hun vertrouwde omgeving  kunnen functioneren. Daarnaast streeft Your Care ernaar om cliënten tot zoverre te ondersteunen, dat sociale contacten in de samenleving niet worden vervaagd. Uiteraard blijft ten allen tijden de uitgangspunten van de cliënt centraal, waarbij de zorg zo kwalitatief mogelijk optimaal word afgestemd op de wensen van de cliënt.  Door kleinschaligheid word persoonlijk contact, privacy en autonomie geoptimaliseerd. Your Care is een organisatie met gezicht waarbij men gemakkelijk terecht kan voor vragen en/of ondersteuning.

Your Care wilt dat de cliënten niet afhankelijk worden van de geleverde zorg, maar richting geven aan hun leven om zo de zelfredzaamheid te bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat de cliënten zelf hun regie kunnen voeren over hun eigen leven. Daar vanuit de regie, behoeften en uitgangspunten van de cliënt word de zorg ingevuld, waarbij de cliënt ook steeds meer zelfsturend vermogen opbouwt ofwel belangstelling word getoond in het zelfsturend vermogen van de cliënt. Your Care is continue bezig om de kwaliteit van de zorg in positiever zin te ontwikkelen. Your Care streeft daarom in de toekomst naar meerdere samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarin oog hebbend op investeringen in werknemers. Your Care staat open voor samenwerking met andere partijen omdat Your Care dit ziet als toegevoegde waarde voor het leveren van kwalitatief zorg.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat er snel een afspraak ingepland kan worden, om samen uw situatie te inventariseren en u zo juist mogelijk te adviseren over uw aanvraag.

010 226 16 60

Bel voor meer informatie

Contactformulier

Vul het contactformulier in voor je vragen/opmerkingen